Thấu kính phân kỳ

I – ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ


Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa

– Kí hiệu trong hình vẽ:


– Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.

– Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ thấy nhỏ hơn so với khi nhìn bình thường

II – TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ

1. Trục chính – Quang tâm – Tiêu điểm – Tiêu cự


\(\Delta \) – trục chính của thấu kính

\(O\) – quang tâm của thấu kính

\(F,F’\) là tiêu điểm nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm

Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm \(OF = OF’ = f\) gọi là tiêu cự của thấu kính

2. Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì

(1): Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

(2): Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

(3): Tia tới đi hướng tới tiêu điểm F’ cho tia ló song song với trục chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *