Biểu diễn lực

I – ĐỊNH NGHĨA VỀ LỰC

– Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

– Đơn vị của lực là Niutơn (N).

II – BIỂU DIẾN LỰC

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

– Gốc là điểm đặt của lực.

– Phương và chiều là phương và chiều của lực.

– Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

– Ký hiệu: \(\overrightarrow F \)

– Cường độ: \(F\)

Ví dụ:


Vật chịu tác dụng của lực \(\overrightarrow F \) có độ lớn: \(F = 30N\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *