Áp suất

I – ÁP LỰC


– Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

– Tác dụng của áp lực càng lớn khi độ lớn của áp lực càng lớn hay diện tích mặt bị ép càng nhỏ.

II – ÁP SUẤT

– Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

\(p = \frac{F}{S}\)

Trong đó:

+ $F$: áp lực $\left( N \right)$

+ $S$: diện tích mặt bị ép $\left( {{m^2}} \right)$

+ $p$: áp suất $\left( {N/{m^2}} \right)$

Ngoài $N/{m^2}$, đơn vị áp suất còn tính theo Pa (paxcan): $1Pa = 1{\rm{ }}N/{m^2}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *