Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

I – NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG

Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

II – NHÌN THẤY MỘT VẬT

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

III – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Ví dụ: Ánh sáng Mặt Trời, bóng đèn điện, ngọn nến đang cháy, ….

Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiều vào nó.

Ví dụ: Mặt trăng (hắt lại ánh sáng của mặt Trời), con ngươi, …

Chú ý:

+ Vật đen  là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó.

+ Ta có thể nhận biết vật đen vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *