Đo thể tích chất lỏng

I – ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH

Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là mét khối \(\left( {{m^3}} \right)\) và lít \(\left( l \right)\)

Ngoài ra còn dùng các đơn vị: \(c{m^3},ml,cc,d{m^3},…\)

\(\begin{array}{l}1{m^3} = 1000d{m^3} = 1000000c{m^3} = 1000000ml = 1000000cc\\1c{m^3} = 1ml = 1cc\\1{m^3} = \frac{1}{{1000000000}}k{m^3}\end{array}\)

\(1\) lít \( = 1d{m^3} = 1000c{m^3} = 1000ml\)

II – ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG

1. Dụng cụ đo thể tích

Dụng cụ đo thể tích chất lỏng: Dùng bình chia độ, ca đong, …

2. Cách đo thể tích

Các bước đo thể tích:

1 – Ước lượng thể tích cần đo

2 – Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp

3 – Đặt bình chia độ thẳng đứng

4 – Đặt mắt nhìn ngang bằng với độ cao mực chất lỏng trong bình

5 – Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *