Các loại tia : Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại – Tia X

1. CÁC LOẠI TIA

– Tia hồng ngoại

– Tia tử ngoại

– Tia X

– Tia gama


2. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

3. GHI CHÚ

Tia hồng ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến $(0,76\mu m < \lambda {\rm{}} < 1mm)$

Tia tử ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia Rơn-ghen và nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím \((0,01{\rm{ }}\mu m < \lambda  < 0,38\mu m).\)

Tia Rơn-ghen (tia X): là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia gamma và nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại \(({10^{ – 11}}m < \lambda  < {10^{ – 8}}m).\)

Tia gamma: là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia Rơn-ghen \((\lambda  < {\rm{ }}{10^{ – 11}}m)\)

Trong ống Culitgiơ: \(\frac{1}{2}mv_{{\rm{max}}}^2 = {\rm{ }}e{U_{max}} = {\rm{ }}h{f_{max}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _{\min }}}}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *