Phương pháp giải bài tập về tụ điện

I – DẠNG 1: TÍNH ĐIỆN DUNG, ĐIỆN TÍCH, HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA TỤ ĐIỆN

Phương pháp: sử dụng các công thức sau

– Điện dung :  \(C\left( F \right) = \frac{Q}{U} \to Q = CU\)         

– Điện dung của tụ điện phẳng :   \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4\pi k{\rm{d}}}}\)

Trong đó :

\(\varepsilon \)  : hằng số điện môi

k = 9.109

d : khoảng cách

+ S : diện tích miền đối diện

– Tụ xoay:  

Ứng với \({0^{0}}:{\rm{ }}{S_{min}} \to {C_{min}}\)

Ứng với \({180^{0}}:{\rm{ }}{S_{max}} \to {C_{max}}\)

\({C_{min}} \le C \le {C_{max}}\)

Độ biến thiên với \(\alpha  = {1^{0}}\): \(\Delta C = \frac{{{C_{{\rm{max}}}} – {C_{\min }}}}{{180}}\)

\({C_\alpha } = {C_{\min }} + \alpha \Delta C = {C_{\min }} + \alpha (\frac{{{C_{{\rm{max}}}} – {C_{\min }}}}{{180}})\)

 Năng lượng của tụ điện\(W = \frac{{Q.U}}{2} = \frac{{C.{U^2}}}{2} = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\)

Nối tụ vào nguồn: U = hằng số; Ngắt tụ khỏi nguồn: Q = hằng số

II – DẠNG 2: GHÉP TỤ ĐIỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *