Phương pháp giải bài tập tính điện trở dây dẫn, biến trở

I – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

\(R = \rho \frac{l}{S}\)

Trong đó:

+ \(R\) : điện trở của dây dẫn \((\Omega )\)

+ \(\rho \): điện trở suất của dây \((\Omega m)\)

+ \(l\): chiều dài dây \(\left( m \right)\)

+ \(S\): tiết diện của dây \(\left( {{m^2}} \right)\)

II – BIẾN TRỞ 

– Biến trở là một dây dẫn được cấu tạo sao cho nó có thể làm cho điện trở của nó biến thiên từ giá trị Rmin = \(0\) đến \({R_{max}}\)

– Biến trở mắc nối tiếp trong mạch điện thường dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy trong mạch

– Trên biến trở thường ghi \(a(\Omega ) – b\left( A \right)\) nghĩa là \({R_{max}} = a\), cường độ biến trở chịu được là \(b\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *