Phương pháp giải bài tập Công của lực điện – Hiệu điện thế

I – DẠNG 1: TÍNH CÔNG CỦA CÁC LỰC KHI ĐIỆN TÍCH DI CHUYỂN

Phương pháp: Sử dụng các công thức sau

AMN  =  qEd

– d >0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức.

– d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức.

AMN  = Wt– WtN = WđN – WđM

AMN = UMN .q = (VM – VN ).q

Dấu của công phụ thuộc vào dấu của q và U và góc hợp bởi chiều chuyển dời và chiều đường sức.
II – DẠNG 2: TÌM ĐIỆN THẾ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

Phương pháp: Sử dụng các công thức sau

Công thức tính điện thế : \({V_M} = \frac{{{A_{M\infty }}}}{q}\)

Người ta luôn chọn mốc điện thế tại mặt đất và ở vô cùng ( bằng 0 )

Công thức hiệu điện thế: \({U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q} = {\rm{ }}{V_M}-{\rm{ }}{V_N}\)

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều:

\(E = \frac{U}{d}\)

Trong  điện trường, véctơ cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *