Lực Lorenxơ

I – ĐỊNH NGHĨA

Lực Lorenxơ là lực từ tác dụng lên mọi hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều.

II – PHƯƠNG, CHIỀU VÀ ĐỘ LỚN CỦA LỰC LORENXƠ


Lực Lorenxơ \((f)\)  do từ trường có cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) tác dụng lên một hạt điện tích q chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) có:

– Phương: Vuông góc với \(\overrightarrow v \) và \(\overrightarrow B \)

– Chiều: xác định bằng quy tắc bàn tay trái:

     * Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của \(\overrightarrow v \). Chiều của \(f\) cùng chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q > 0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q < 0.

– Độ lớn: \(f = \left| q \right|vB\sin \alpha ;{\rm{        }}\alpha {\rm{ = }}\widehat {\overrightarrow B ,\overrightarrow v }\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *