Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường đều

I – NHẬN XÉT

– Khi hạt điện tích q bay vào trong từ trường thì chịu tác dụng bởi trọng lực với lực lorenxơ nhưng vì \({m_q} \ll \) vì thế có thể bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích

=> q chỉ chịu tác dụng bởi lực lorenxơ

– \(\overrightarrow f  \bot \overrightarrow v \) => \(\overrightarrow f \) không sinh công, động năng của hạt được bảo toàn nghĩa là độ lớn vận tốc của hạt không đổi, chuyển động của hạt là chuyển động đều.

II – CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU


+ Nếu \(\overrightarrow v  \bot \overrightarrow B \) :

\(\left\{ \begin{array}{l}{f_{{\rm{max}}}} = \left| q \right|vB\\\overrightarrow f  \bot \overrightarrow v \\f = {F_{ht}} \leftrightarrow \left| q \right|vB = m\frac{{{v^2}}}{R}\end{array} \right.\)

=> quỹ đạo của q là một chuyển động tròn

+ Nếu \(\overrightarrow v {\rm{//}}\overrightarrow B \):

\(\overrightarrow f  = \overrightarrow 0 \) => quỹ đạo của q là một đường thẳng

=> q có chuyển động là chuyển động thẳng đều

+ Nếu \(\left( {\overrightarrow v ,\overrightarrow B } \right) = \alpha \):

=> quỹ đạo của q là một đường xoắn ốc bán kính: \(R = \frac{{{m_q}v\sin \alpha }}{{\left| q \right|B}}\)

III – CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN

– Định lí động năng: \({A_{ngoailuc}} = \frac{{m{v^2}}}{2} – \frac{{mv_0^2}}{2} = \left| q \right|U\)

– Chu kì T(s): \(T = \frac{{2\pi R}}{v} = \frac{{2\pi }}{\omega }\)  (ω: tốc độ góc (rad/s))

– Tần số f(Hz) : \(f = \frac{1}{T} = \frac{\omega }{{2\pi }}\)

– Công thức liên hệ v-ω: \(v = R\omega \)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *