Phương pháp giải bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn

Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn:

– Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0: \(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + … + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0 \)

– Tổng momen lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các momen lực làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *