Nguyên lí II của nhiệt động lực học

I – QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH VÀ KHÔNG THUẬN NGHỊCH

– Quá trình thuận nghịch: là quá trình vật tự trở về trạng thái ban đầu mà không cần đến sự can thiệp của vật khác.

Ví dụ: dao động điều hòa của con lắc đơn.


– Quá trình không thuận nghịch: là quá trình vật không thể tự trở về trạng thái ban đầu.

Nhận xét:

+ Cơ năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành noọi năng, nhưng ngược lại nội năng không thể chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng.

+ Quá trình truyền nhiệt là một quá trình không thuận nghịch.

II – NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

– Cách phát biểu của Clau-di-út

Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

– Cách phát biểu của Các-nô

Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *