Nguyên lí I của nhiệt động lực học

I – NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được

\(\Delta U = A + Q\)

Trong đó:

+ \(\Delta U\): độ biến thiên nội năng của vật (J)

+ \(A\): công cơ học (J)

+ \(Q\): nhiệt lượng (J)

Quy ước về dấu của nhiệt lượng Q và công cơ học A


II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ NGUYÊN LÍ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Các đại lượng công, nhiệt và độ biến thiên nội năng trong các đẳng quá trình:

– Quá trình đẳng tích:

\(\Delta V = 0 \to A = 0\) nên \(\Delta U = Q\)

– Quá trình đẳng nhiệt:

\(T = 0 \to \Delta U = 0\) nên \(Q =  – A\)

– Quá trình đẳng áp:

\(\left\{ \begin{array}{l}A = p({V_2} – {V_1}) = p\Delta V\\\Delta U = Q – A\end{array} \right.\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *