Động cơ nhiệt

I – ĐỊNH NGHĨA

Động cơ nhiệt là những động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu đốt cháy (nội năng) được chuyển hóa thành cơ năng.

Động cơ nhiệt được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay bao gồm những động cơ chạy bằng xăng hoặc dầu.

II – CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT


– Nguồn nóng để cung cấp nhiệt lượng

– Bộ phận phát động (tác nhân và các thiết bị phát động)

– Nguồn lạnh để thu nhiệt lượng do các tác nhân tỏa ra (ống xả)

III – HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT

\(H = \frac{A}{{{Q_1}}} = \frac{{{Q_1} – {Q_2}}}{{{Q_1}}} = \frac{{{T_1} – {T_2}}}{{{T_1}}}\)

Trong đó:

+ \(H\): hiệu suất của động cơ nhiệt < 1

+ \(A\): công sinh ra từ động cơ nhiệt

+ \({Q_1}\): nhiệt lượng tỏa ra từ nguồn nóng

+ \({Q_2}\): nhiệt lượng tác nhân truyền cho nguồn lạnh

Hiệu suất lí tưởng: \({H_{{\rm{max}}}} = \frac{{{T_1} – {T_2}}}{{{T_1}}}\)

+ \(H \le {H_{{\rm{max}}}}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *