Chuyển động tròn đều

I – CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

1. Chuyển động tròn.

Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn.

Tốc độ trung bình của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian đi hết cung tròn đó.

3. Chuyển động tròn đều.

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.


II – CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

1. Tốc độ dài và tốc độ góc

2. Chu kì, tần số của chuyển động tròn

a. Chu kì

Chu kì T của chuyển động tròn đều là khoảng thời gian để vật đi được một vòng.

\(T = \frac{{2\pi }}{\omega }\)

Đơn vị: Giây (s)

b. Tần số

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.

\(f = \frac{1}{T} = \frac{\omega }{{2\pi }}\)

Đơn vị: Héc (Hz)

3. Gia tốc hướng tâm.

– Hướng của véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

– Độ lớn của gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r} = {\omega ^2}r\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *