Các khái niệm cơ bản của chuyển động cơ học

I- CHUYỂN ĐỘNG CƠ

Chuyển động cơ là sự dời chỗ của vật theo thời gian


Khi vật dời chỗ thì có sự thay đổi khoảng cách giữa các vật và những vật khác được coi như đứng yên.

Vật đứng yên gọi là vật mốc.

– Chuyển động cơ có tính tương đối

II- CHẤT ĐIỂM

Chất điểm là vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét

So với chiều dài của cái bàn thì con kiến được coi là một chất điểm

So với quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng các phương tiện chuyển động như xe đạp, xe máy, otô,.. được coi là chất điểm

– Quỹ đạo

Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất đinh. Đường này gọi là quỹ đạo của chuyển động.

– Hệ tọa độ:


– Vị trí của một chất điểm

Để xác định vị trí của một chất điểm, người ta chọn một vật mốc, gắn vào đó một hệ tọa độ, vị trí của chất điểm được xác định bằng tọa độ của nó trong hệ tọa độ này.

III- THỜI GIAN

– Mốc thời gian (gốc thời gian): là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian

– Thời điểm: giá trị mà đồng hồ hiện đang chỉ đến theo một mốc cho trước mà ta xét.

– Thời gian: là khoảng thời gian trôi đi trong thực tế giữa hai thời điểm mà ta xét

– Dụng cụ đo thời gian: Đồng hồ

IV- HỆ QUY CHIẾU

Một vật mốc gắn với một hệ tọa độ và một gốc thời gian cùng với một đồng hồ hợp thành một hệ quy chiếu

Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ gắn với vật mốc + đồng hồ và gốc thời gian

V- CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN

Chuyển động tịnh tiến, mọi điểm của nó có quỹ đạo giống hệt nhau, có thể chồng khít lên nhau được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *